Vaskuti Gergely

pszichológus

Vaskuti Gergely

  1. március 15.

+36/30 914 72 73

vaskuti.gergely@gmail.com

 

Tanulmányok

 

2014 –                      Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Kriminológia doktori program (állami ösztöndíjas)

Doktori téma:

Prostitúció, gyermekprostitúció és a gyermekvédelem Magyarországon

2011 – 2013             Eötvös Loránd Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Kriminológia szak

Szakdolgozat témája:

A prostitúció kontrolljának változásai Magyarországon

Diploma minősítése: kitüntetéses

2003 – 2008             Szegedi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Pszichológia szak, pedagógia szak (kiegészítő szakként)

Szakdolgozatok témája:

A szülői túlvédés, stressz és az asztma kapcsolata

Önismeret, önismereti csoportok

Diploma minősítése: kiváló

1997 – 2003             Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest

 

Munkahelyek

 

2015 –                      ÁNTSZ Országos Tiszti főorvosi Hivatal

A Norvég Lelki Egészség Program szociális munkacsoportjának vezetőjeként feladatom a szakmai csapat munkájának összefogása, szervezése és irányítása. A gyermekvédelemre, hajléktalan-ellátásra, fogyatékos személyekkel és szenvedélybetegekkel foglalkozó intézményrendszerre vonatkozó szakmai anyagok elkészítésében való részvétel és az eredménytermékek szakmai lektorálása.

2010 –                      Chance Program

A program nehezen kezelhető fiataloknak, fiatal felnőtteknek és családjaiknak nyújt ambuláns segítséget és Srí Lankán élményterápiás utazást. A programban pszichológusként, mentorként és csoportvezetőként dolgozom.

2008 – 2016             Sziget Gyermekotthon

A gyermekotthonban teljes állású pszichológusként dolgoztam. A pszichológusi feladatok ellátásán túl szabadidős programok, szakkörök szervezésében is részt vettem. Munkám során nagy hangsúlyt fektettem a tehetséggondozás mellett a készségfejlesztésre, ennek jegyében rendszeresen vezettem kreatív, kézműves, labdás és zenés foglalkozásokat.

2010 – 2011             Tudor Alapítvány

A hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásával foglalkozó közhasznú alapítványnál diagnosztikai munkát végeztem.

2009 – 2010             Deák Diák Általános Iskola

A 2009-es tanévben részállású iskolapszichológusként dolgoztam az intézményben.

Egyéb szakmai tapasztalat

 

2012 – 2014             Országos Kriminológiai Intézet, Budapest

Az intézetnél korábban egy, a javítóintézeti büntetésüket töltő fiatalok        életútjával foglalkozó vizsgálatban vettem részt, a jelenleg zajló          kutatás témája a prostitúció hazai szabályozása. Részt veszek az                  interjúk elkészítésében, az adatok kiértékelésében, a háttér- és az     összefoglaló tanulmányok elkészítésében, valamint a kutatások             megtervezésében és szervezésében.

2011 – 2012             Rákospalotai Leánynevelő Intézet

Az itt töltött időszak alatt egy, a szabadulása előtt álló fiatal mentora          voltam. Munkám keretei között igyekeztem segíteni a fiatal iskolai és            munkahelyi elhelyezkedését, valamint lakhatásának megoldását.

2007 –  2009            Nagyító Alapítvány, Szeged

Az alapítvány által középiskolásoknak szervezett önismereti, párkapcsolati, pályaorientációs és közösségfejlesztési témájú hétvégéken vettem részt szervezőként és csoportvezetőként.

2007 – 2009             SOS Gyermekfalu, Kecskemét

A nyári üdülések során gyermekfelügyelőként, „gyermekkísérőként” dolgoztam.

2008                           Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest

A szakmai gyakorlat során egy serdülőkorú fiatalok számára szervezett művészetterápiás csoporton vettem részt segédvezetőként.

2007                         Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, Kecskemét

A szakmai gyakorlat során az intézmény Gyermekjóléti Alapellátás szakmai egységében – a Gyermekek Átmeneti Otthonában, valamint a Gyermekjóléti Központban folyó szolgáltatások biztosításában vettem részt.

 

Publikációk és előadások

 

2016                         A prostitúció szabályozásának változása Magyarországon

(konferencia előadás)

Magyar Kriminológiai Társaság konferenciája, Budapest

2016                         Kísérlet a prostitúció fogalmának meghatározására

(konferencia előadás)

ELTE Doktorandusz konferencia, Budapest

2016                         Kísérlet a prostitúció fogalmának meghatározására

(tanulmány)

In: Fazekas Marianna (szerk.): Jogtudományi előadások az ELTE ÁJK doktori iskolájának doktorandusz konferenciáján. Budapest: ELTE.

2016                         Élményterápia Sri Lankán

(konferencia előadás)

Ösvény konferencia, Dobogókő

2015                         Kétségbe van esve gyermeke miatt?

(konferencia előadás)

Út a gyerekekhez konferencia, Budapest

2015                         Élménypszichológia

(konferencia előadás)

Vírus Klub, Budapest

2013                         Élménypszichológia

(konferencia előadás)

TEDxYouth Konferencia, Budapest

2013                         A különös kegyetlenség mögött

(konferencia előadás)

A szülőgyilkosságok háttere – négy történet a Csillagból, Szeged

2012                         Murdering the parents

(konferencia előadás)

Common Session Conference, Budapest

2012                         Tett, történet és dinamika – a megértés korlátai

(tanulmány)

In: Prazsák Gergely (szerk.): Szülőgyilkosságok Magyarországon az            ezredfordulón. Budapest: Aperion Kiadó.

2012                         Antalóczy Tímea – Pörczi Zsuzsanna – Vaskuti Gergely: Óvodások            távirányítóval

(tanulmány)

In: Kultúra és Közösség. IV. évfolyam I-II. szám.

 

Egyetemi előadások, kurzusok

 

2015 –                Pártfogás gyakorlata

                           Élményterápia gyakorlata

                           Erőszakos bűnözés és családon belüli erőszak

                           Prostitúció definíciós kérdései

                           Prostitúció szabályozásának modelljei

                           Prostitúció szabályozásának története Magyarországon

                           Prostitúció és áldozatsegítés

                          

 

Egyéb képzések

 

Családterápiás elméleti és módszertani alapképzés

Magyar Családterápiás Egyesület, Kovács Miklós kiképző családterapeuta vezetésével

Csoportdinamika és önismereti tréning

NAGYÍTÓ Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány

Szupervíziós tréning

Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága

Woodcock-Johnson teszt alkalmazása

 

Egyéb ismeretek

Középszintű angol és alapszintű francia nyelvtudás

Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete

„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem

2